Časopis Umělec 1999/4 >> Hybridní bohové Přehled všech čísel
Hybridní bohové
Časopis Umělec
Ročník 1999, 4
2,50 EUR
3 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Hybridní bohové

Časopis Umělec 1999/4

01.04.1999

Jiří Černický | tradice | en cs

Neuvěřitelných 300 let trvalo bezohledné pokořování a vyvražďování obyvatel Afriky a Ameriky, na kterém se podílely a ze kterého pochopitelně i bohatly všechny tehdejší evropské mocnosti, ovládající vyspělé technologie. Není možné vyjádřit hrůzy, jaké prožívaly milióny otroků, násilím odtržených od svých rodin a donucených padnout až na dno lidské důstojnosti. Vina nebude nikdy dostatečně prokázána, protože viníci jsou dodnes mocní. Co zůstává je pocit hybridity nasycený bolestí.
(Jen tak pro zajímavost, bylo ironií osudu, že jedním z prvních propagátorů ideje “dovozu Afričanů do Ameriky”, byl velký humanista a obránce Indiánů - páter Bartolomé de las Casas, který chtěl importem “černých” chránit ony bezbranné Indiány) .
Díky nejstrašnějšímu obchodu v dějinách lidstva došlo ke střetu tří civilizací - evropské, americké a africké. Touto násilnou mutací vznikla “hybridní kultura”, která je obzvlášť zajímavá ve své vizualizaci.
Uměleckým vrcholem je podoba toho, co by mělo umocňovat živý, náboženský prožitek - “afroamerický oltář”.
Afričané i Indiáni byli většinou donuceni násilím přijmout křest. Jelikož však měli velmi silné náboženské tradice, kterých se nechtěli vzdát, museli se stáhnout do ilegality a konat své obřady tajně. Často se také stávalo, že jejich rituály měly funkci jakéhosi protestu proti katolické církvi a bílým vetřelcům. Takový druh odporu praktikovali i afričtí kněží vúdú na Haiti.
Například v roce 1791 provedl vúdúistický kněz Boukman sugestivní obřad, při kterém věřící prostřednictvím transového tance údajně rozpoutali bouři.
Byla tu však také další možnost, jak naplnit své náboženské představy. Přijmout zdánlivě podobu křesťanského oltáře, ale ve skutečnosti mu rafinovaně vnutit jiný podtext - to jest využít křesťanství jako kamufláž.
Tak se dost často stávalo, že se africký otrok modlil Otčenáš k Jorubskému bohu čistoty Obatalovi s tělem Ježíšovým, většinou černě natřeným, nebo k Panence Marii, v jejímž modrém rouchu vzýval bohyni moří Yemayu.
Naprosto nejoriginálnější variantou jsou ale oltáře, které vznikly zcela volným a svobodným mutováním nejrůznějších forem. Jelikož bývají dost často produktem osobité kreativity jednotlivce, jsou pro Evropana prakticky nesrozumitelné a bizarní. Takový oltář může mít navíc zcela odlišné funkce než oltář křesťanský. Jedním z důvodů jsou například naprosto specifické rituály a praktiky, bez kterých je oltář prakticky mrtvý. Součástí jeho vizuální podoby je totiž i velice euforická ceremonie a s ní související extatické modlitby, transové tance, rytmická hudba, příprava a konzumace nejrůznějších pokrmů - to vše bývá dost často zahaleno zvířeným prachem a dýmem z hořícího ohně. Celková estetická podoba oltáře je velmi důležitá. Podstatné je, z jakých materiálů je zhotoven. Důležitý je efekt a přitažlivost. K tomuto účelu se používají střepy zrcadel, blyštivé a pestrobarevné povrchy materiálů - květy, stuhy, korálky, perly, mušle, peří, kůže leopardů a z jakýchsi dosud neobjasněných důvodů také výrobky masové produkce. Při sestavování oltářů vycházejí tvůrci z vlastní náboženské tradice a z ní odvozených ikonografických znaků. To jim však nikterak nebrání v experimentování. V souvislosti s tím se dá uvažovat i o uměleckém záměru. Někteří z autorů se i skutečně za umělce považují.
Například Kubánec Jose Bedia, představitel Božské medicíny Konga, experimentoval se seskupováním předmětů. Podle toho, jak měnil své soukromé bydlení, podřizoval rovněž celý svůj oltář stávajícím podmínkám .
V Havaně ho instaloval v prádelně, v New Yorku na WC a jindy zas ve spižírně. Jeho součástí bylo například peří, které má za úkol vynášet duše do vzduchu, zrcátka i jiné blýskavé předměty zahánějí zlo, nože, jehly a trny (někdy spoutané řetězem) mají chránit věřícího před nemocemi a odpuzovat závist. Blýskavost předmětů má ještě jednu funkci - rozhýbat oltář do spirituálních vibrací. Jeho další součástí jsou také “kosmogramy”, magické geometrické obrazce sloužící ke kontaktu duše s časem
a prostorem. Jsou to symboly cestování duše, která je miniaturou slunce.
Duše bývá nejčastěji zobrazována ve tvaru diamantu a umísťována na oltářích nebo na čela masek.
Jiným nesmírně originálním typem jsou tzv. “Stromové oltáře”. Jejich smyslem je udržovat duchy předků naživu pro lepší život živých. Bývají ověšeny pestrobarevnými talíři připomínajícími satelity. Tyto talíře mají za úkol nalákat na svůj efektní povrch zlé duchy a věznit je podobným způsobem jako masožravé květy vězní hmyz. Kořeny stromů mají schopnost svést tyto duchy do podsvětí a tak navázat kontakt se zemřelými. Vybavením stromů bývají také plastikové láhve od Coca coly naplněné rudou barvou připomínající krev.
Velmi elegantně a monumentálně působí i “Šátkové oltáře”, vyhlížející na první pohled jako trůny, nad kterými trčí stěžně korábů. Většinou bývají instalovány na vrcholcích hor a jejich plachty přitahují duše mrtvých, které zahynuly při plavbě na otrokářských lodích.
Zvláštním - poněkud morbidním typem oltáře je oltář “Gyp Packnett”. Umisťuje se většinou na vnější zeď poblíž dveří. Tvoří jej dvě dětské panenky ověšené řetězy a pistolí, které jsou chráněny plotem sestaveným z barevných kanystrů, uvnitř kterých září svíčky jako v lampionech. Smyslem oltáře je ochraňovat majitele před vnějším nebezpečím.
Ke speciální kategorii oltářů patří ty, jejichž součástí jsou nejrůznější medikamenty a léčiva, jež mají zbavovat věřící nemocí. Výjimečným oltářem tohoto druhu je oltář “Omolu”, který má chránit obyvatele města Salvádoru před AIDS. Tento oltář je zasvěcený jorubskému Bohu moru “Obaluayie”. Oltář tohoto typu má dvě části. Tu první tvoří keramické urny položené na zem před oltář. Jsou věnované těm, kteří byli postiženi AIDS. Jsou -li urny potřísněné skvrnami, symbolizují tyto skvrny bolest, horečku a nemoci. Nádoby k oltáři přinášejí blízcí příbuzní obětí. Je obvyklé, že ženy pokládají urny do levé a muži do pravé části. Vykonáním zmíněné ceremonie tak zdůrazňují svůj soucit a morální podporu nemocným. Druhou součástí oltáře jsou schody, na které se pokládají talíře naplněné specielní ingrediencí. V této směsi jsou umístěna železná žezílka ve tvaru rozevřených tyčinek, představující ptáka, který je symbolem boha uzdravování “Osanyina”. Tato část oltáře vyjadřuje naději pro budoucnost a dává nemocným možnost nalézt vůli a chuť pokračovat ve svém životě.
Jak je vidět, získalo jihoamerické, hybridní umění naprosto specifickou podobu. Neztratilo svou čistotu a originalitu (nemyslím tím čistotu a originalitu tradiční ale hybridní), oživenou o osobní, svobodné myšlení jednotlivců. Je otázkou, zda - li je to dobře nebo špatně. Osobně si myslím, že je to dobře do té míry, pokud čistota hybridní nevznikne na úkor čistoty tradiční, což se do značné míry stalo, protože bylo použito NÁSILÍ. Díky němu přišla Afrika o většinu své intelektuální elity, protože otrokáři si vybírali samozřejmě to nejlepší. Důsledkem je situace, ve které se Afrika nachází i nyní. Naprostá vyčerpanost, vyprahlost a samozřejmě negativní hybridita, kterou způsobila vykořeněnost z původního způsobu života.
Nabízí se tu i další otázka, nedochází - li v současnosti k něčemu podobnému. V této souvislosti mě často napadá spojení moderních, hlavně komunikačních technologií a násilí. Je těžké uvědomit si, do jaké míry přijímáme dravou mediální kulturu svobodně nebo jsme -li rafinovaně znásilňováni. Každopádně je tu možnost s odstupem času sledovat, zda byli Evropané v Americe se svou moderní technologií a katolickou kulturou úspěšní. Došlo-li globalizací k obohacení tohoto světa nebo spíše ke ztrátám. Myslím, že tu platí přímá úměra - NÁSILÍ – ZTRÁTA, SVOBODA – BOHATSTVÍ.

Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Obsah 2016/1 Obsah 2016/1
Obsah nového čísla.
Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona
V oblasti kultury již není nic, co by nebylo použito, vyždímáno, obráceno naruby a v prach. Klasickou kulturu dnes dělá „nižší vrstva“. Ve výtvarném umění jsou někdy umělci pro odlišení nazýváni výtvarníky. Ostatní umělci musí hledat v jiných vodách a bažinách, aby předvedli něco nového, jiného, ne-li dokonce ohromujícího. Musí být přízemní, všední, političtí, manažerští, krutí, hnusní nebo mimo…
Magda Tóthová Magda Tóthová
Práce Magdy Tóthové zpracovávají moderní utopie, sociální projekty a jejich ztroskotání s pomocí výpůjček z pohádek, bájí a science fiction. Probírají osobní i společenské otázky nebo témata soukromého a politického rázu. Personifikace je dominantním stylovým prostředkem všudypřítomné společenské kritiky a hlavní metodou užívání normotvorných prvků. Například v práci „The Decision” („Rozhodnutí“)…
MIKROB MIKROB
"Sto třicet kilo tuku, svalů, mozku a čisté síly na současné srbské umělecké scéně soustředěných do 175 cm vysokého, 44 let starého těla. Jeho majitel je známý pod množstvím jmen, včetně pojmenování Bambus, Mexikán, Ženich, Sráč, ale nejčastěji je známý jako hrdina všech ztroskotanců, bojovník za práva bezdomovců, lidový umělec, bavič maloměšťáků, domácí anarchista, sběratel desek, milovník…
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
1991, 31.8 x 27.3 cm, Print
Více informací...
223,20 EUR
269 USD
2004, 30.5 x 23 cm (5 Pages), Pen & Ink Comic
Více informací...
894 EUR
1 079 USD
Deset vystavených obrazů doprovází také vydání stejnojmenné dvojjazyčné knihy. Autorka momentálně žije v Praze a posledních...
Více informací...
32 EUR
39 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS
NOVÁ PERLA

Kyjov 36-37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

 

GALERIE
perla@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena od středy do neděle od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

KAVÁRNA A KNIHKUPECTVÍ
shop@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena denně od 10:00 do 22:00
a na objednávku.

 

STUDO A TISKÁRNA
studio@divus.cz, +420 222 264 830, +420 602 269 888
otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00

 

NAKLADATELSTVÍ DIVUS
Ivan Mečl, ivan@divus.cz, +420 602 269 888

 

ČASOPIS UMĚLEC
Palo Fabuš, umelec@divus.cz

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

news@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082


 

DIVUS BERLÍN
berlin@divus.cz
 

DIVUS VÍDEŇ
wien@divus.cz
 

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
 

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz

DIVUS MOSKVA A MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus Stavíme pro tebe Národní galerii! Pojď do Kyjova u Krásné Lípy č.37.