Časopis Umělec 2001/1 >> Salon 26 Přehled všech čísel
Salon 26
Časopis Umělec
Ročník 2001, 1
6,50 EUR
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Salon 26

Časopis Umělec 2001/1

01.01.2001

Željko Blače | bienále | en cs

V lednu 2001 se na záhřebském výstavišti představil 26. Salon mladých, klíčová výstava pro prezentaci mladé generace umělců v Chorvatsku. Již od roku 1967 byl nejen místem pro sledování aktuálních změn ve výtvarném umění, ale i příležitostí pro první akce studentů ještě nepřipravených na samostatný výstup.
Po dlouhé době a několika pokusech o organizaci výstav uvnitř veletržního komplexu se pátý pavilon na tři týdny stal místem pro prezentací výtvarného umění, ale také událostí, která je relevantní pro celkovou kulturní scénu.
Letošní Salon opět potvrdil fakt, že se mladí drží už tradiční zásady “nutnosti revolučních změn Salonu”. Podobnými změnami navíc prochází i documenta 11, která se znovu přibližuje širším konceptům ze 70. let s přesahem do společnosti a politiky a kurátoři letošní výstavy Slaven Tolj, Jurij Krpan a Michal Koleček tuto inspiraci několikrát ozřejmili. Už při vyhlášení soutěže Tolj poukázal na potřebu opustit “bezideovost salonních výstav, kde se díla vybírají, prezentují a oceňují v rámci svého média, a vyšlapané cesty studentů akademie od vzdělání přes vystavování na salonu k… bezmocnému bloudění”.
Podobné postoje potvrdil také Jurij Krpan, vedoucí lublaňské galerie Kapelica, ve svém úvodním textu pro první ze dvou zpravodajů vydaných během salonu. Podle něj koncept “salonu” a ještě k tomu “mladých” činí z této instituce anachronismus a vzdaluje ji od kontextu, kterým se kurátoři a organizátoři při týmové práci zabývali.
Mezi hlavní “témata” výstavy patřil “individualismus a/nebo kolektivismus”, “zodpovědnost”, “frustrace jako podnět” a “humor” byly vyššími směrodatnými ukazateli pro obecnou senzibilitu 26. Salonu mladých než kategorie, uvnitř kterých měly být práce umístěny. I když původně byl zahrnut relativně vysoký počet okolo 270 prací, nakonec bylo vystaveno jen 30 děl. Tento nízký počet omlouvá jen chronicky špatný stav výtvarné produkce v Chorvatsku.
Jedním z primárních úkolů letošního Salonu bylo představení různých modelů organizací, které vznikají mimo staré instituce a navazují na univerzální kontext. S tímto cílem ohlásil Tolj hosty ze zahraničních center, kteří jsou, “...vášnivě infikovaní životem a připraveni vidět, slyšet a rozpoznat tep skutečnosti. Rozhodnutím smazat kategorizace potvrdíme, že jsme jenom lidé a nikoli malíři, sochaři, designéři, architekti, atd. Žádná kategorie ani šuplík nás neochrání před skutečným životem a skutečnými otázkami.”
Vedle Michala Kolečka, který představil méně známé umělecké projekty a ga
lerii Emila Filly z České republiky, se jako hosté prezentovala centra a iniciativy t0 Public Netbase z Vídně, Foundation for Art&Creative Technology z Liverpoolu, Hull Time Based Arts z Anglie, Bureau of Low Technology ze San Franciska, a také umělci 01.org z Boloně, Eclipse z Lublaně, James Wallbank z Redundant Technology Initiative, RTMark z USA a performer Oskar Dawicki z Krakova a Honor Hager, kurátorka v londýnském Tate Modern.
Na salonu se také poprvé objevila teorie a jako jediná byla tato sekce otevřená i pro starší 35 let. Bohužel, teoretická akce/performance Maši Štrbac, která si přála iniciovat diskusi o a na Salonu, nenarazila na úrodnou půdu. Špatná volba hostujícího teoretika Roye Ascotta, kterého vybral organizátor teoretické části Zoran Roško, a nepřítomnost Miška Šuvakoviće zdaleka nenaplnily ambice této části výstavy. Teoretická skupina PastForward z institutu Mama předvedla dvě ohlášená vystoupení, ale o úspěšnosti je těžké mluvit, stejně jako bylo těžké je přes hluk v pavilonu slyšet. Této špatné konstelace využili Sonja Briski Uzelac s prací o známé syntagmě “co, jak a pro koho vystavovat” a Goran Blagus s textem Umění na síti, který kromě průměrnosti a chybného názvu, autor totiž mluvil o umění sítě, zásadně nepřispěl teoretické oblasti, kterou se zabývá.
V soutěžní části tradiční cenu AGMa po zásluze získala Tanja Dabo, jejíž práci většina návštěvníků oceňovala pro specificky intimní a neokázalou výpověď (kombinace černobílé fotografie a textu). Kurátoři Krpan, Tolj a Koleček se pokusili vyhnout sportovně-soutěživému charakteru, a tak cenu rozdělili rovnoměrně mezi trojici umělců. Získali ji Denis Krašković za Jak proklatí z pekla zachránili gangstery Ronalda Reagana, Marijan Crtalić za Můj život, moje umění a Ivan Marušić Klif za nepojmenovanou interaktivní videoinstalaci. Přes výrazně odlišnou senzibilitu byl všem třem společný zájem o média — u Marušiće s více kryptickými výsledky, u Kraškoviće ve stylu zábavního průmyslu a u Crtaliće diletantsko-voyeursky.
26. vydání pravděpodobně všem utkví v paměti díky odvážnému záměru ze strany Salonu, který se pro nedostatek větší finanční podpory a organizačních výpadků zapříčiněných příliš velkým počtem kompromisů bohužel nepodařilo realizovat. Nezájem publika navzdory významu zahraničních hostů, které by si takto seskupené přály mít i daleko známější akce, vypovídá o tom, jak malé je pochopení pro současné umění. A tak i letošní Salon zůstal, jak Tolj vlastně předpověděl, především přehledem směrů, kterými je možno se vydat, a nikoli ucelenou formou.

Přeložila Daria Podboj. Foto Marko F. Ercegović
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce
Amerického básnika pozvali do Bílého domu, aby jim přečetl svou kontroverzní vykradačskou poezii. Vyfintěn a připraven dělat si věci po svém dospívá ke „skandálnímu“ zjištění, že již nikomu nic nevadí a že místo narážení hlavou do obecných zdí, je lepší stavět vlastní zdi či alespoň zíďky.
Magda Tóthová Magda Tóthová
Práce Magdy Tóthové zpracovávají moderní utopie, sociální projekty a jejich ztroskotání s pomocí výpůjček z pohádek, bájí a science fiction. Probírají osobní i společenské otázky nebo témata soukromého a politického rázu. Personifikace je dominantním stylovým prostředkem všudypřítomné společenské kritiky a hlavní metodou užívání normotvorných prvků. Například v práci „The Decision” („Rozhodnutí“)…
Obsah 2016/1 Obsah 2016/1
Obsah nového čísla.
Kulturní tunel II Kulturní tunel II
V minulém čísle jsme se začali zabývat tím, kam se poděly miliony korun z jednoho z nejbohatších kulturních fondů - Českého fondu výtvarných umění během jeho přeměny v Nadaci ČFU, která proběhla ze zákona na konci roku 1994, a jak to, že současní členové správní rady nadace nad tím jen kroutí hlavami, zatímco výtvarnou obec to ani trochu nezajímá.
ArtLeaks
27.07.2014 19:39
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
Livre dépliant / 20 x 28 x 1 cm / 22 pages / sérigraphie 5 pass couleur + couv 1 passage / 200ex
Více informací...
30 EUR
tisk na banerovou folii, 250 x 139 cm, 2011 / ze série deseti číslovaných exemlářů signovaných autorem
Více informací...
799,20 EUR
Fountain, 1995, silkscreen print, 44 x 27,5 cm
Více informací...
65 EUR

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

 

Otevřeno od středy do soboty mezi 12:00 a 18:00

 

Kancelář: +44 (0) 20 8692 5157

 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

 

Shop
shop@divus.org.uk, +44 (0) 20 8692 5157

DIVUS PERLA
Areál bývalé papírny, Nádražní 101
252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika
ivan@divus.cz, +420 602 269 888

Otevřeno od středy do neděle od 11:00 do 18:00.
Od 15.12
do 15.1. pouze na telefonickou objednávku.

 

DIVUS BERLIN
v ZWITSCHERMASCHINE
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno od středy do soboty od 14:00 do 19:00

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS