Časopis Umělec 2002/3 >> Priestor vzůru nohoma (Upside Down, Galéria Priestor for Contemporary Arts, Bratislava) Přehled všech čísel
Priestor vzůru nohoma (Upside Down, Galéria Priestor for Contemporary Arts, Bratislava)
Časopis Umělec
Ročník 2002, 3
6,50 EUR
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Priestor vzůru nohoma (Upside Down, Galéria Priestor for Contemporary Arts, Bratislava)

Časopis Umělec 2002/3

01.03.2002

Lucia Gavuĺová | reviews | en cs

Upside Down: Gabika Binderová, Marko Blažo, Veronika Bromová, Eva Holubíková, Aneta Mona Chiša, Marek Kvetán, Zbigniew Libera, Hajnal Németh, Vladimir Nikolić, Maria Pask, Rasto Sedlacik, Krassimir Terziev, Vera Večanski, Dušan Zahoranský,
kurátor: Juraj Čarný
Priestor for Contemporary Arts, Bratislava,
7. 6.–30. 6. 2002
Název výroční výstavy v galerii Priestor lze přeložit jako vzhůru nohama a dal by se chápat jako reakce na to, že galerii nebyl udělen grant na další rok její činnosti. Bojuje tedy o přežití. Jak říká její kurátor Juraj Čarný, “je těžké realizovat své ambice a představy profesionálního působení v prostředí slovenské kultury, které je nestandardní a nutí k neprofesionalitě. Otázka zní, zda v daných podmínkách nadále dělat výstavy, nebo nechat prostor nevyužitý…” Ve všeobecnější rovině však název výstavy charakterizuje také prostředí, v jakém nezávislá umělecká scéna na Slovensku funguje.
Výstava Upside Down nebyla koncipována běžným kurátorským způsobem, tj. zadáním společného tématu následně realizovaného díly umělců a naplněním předem stanoveného kurátorova záměru. Koncepce se zrodila až při výběru jednotlivých děl.
Rozvržení výstavního prostoru umožnilo instalaci děl umělkyň do jedné místnosti a umělců do druhé. Toto vymezení zdůraznilo evidentní rozdíly v pojímání reality v instalacích obou pohlaví. Muži se vyjádřili k podnětům, které transformovali ve svých dílech spíše popisně, věcnou, pragmatickou reflexí. Ženy tak učinily intimnějšími výpověďmi, komunikovaly s kontextem ženského umění bez toho, že by se s ním jednoznačně ztotožnily. Záměrem však nebylo otevřít diskusi o tzv. ženském a mužském umění, ale navázat možnou komunikaci mezi pracemi umělců a umělkyň.
Vystavující výrazně reflektovali vliv médií na opodstatněnost umělecké komunikace, postavení umělce jako tvůrce a zpochybnění jeho pozic na poli výtvarného umění.
Krátký film Very Večanski a Vladimira Nikoliče z bývalé Jugoslávie zkoumá pozici současného umělce. Devíti a půlminutová projekce How to Become a Great Artist? (2000) klade mimo jiné otázku, zda se člověk umělcem narodí, nebo se jím stává. Zachycuje vyznání mladé ženy s minimálním talentem, která touží stát se velkou umělkyní, součástí bohémské komunity nezávislých intelektuálů. Suverénní etablovaný umělec, s nímž vede dialog, ji pomocí fyzického cvičení, sloních etud, meditací a jiných nesmyslných činností přivádí ke způsobu naplnění jejího snu. Večanski a Nikolić byli v roce 2000 pozváni na festival videoartu v Polsku. Do té doby se žádné větší mezinárodní výstavy neúčastnili a s videem pracovali jen ve velmi malé míře. Filmem se tak snaží odpovědět na otázku, co bylo dřív: umělcova tvorba, nebo výstava? Vyvodili z ní mnoho podotázek: Má umělec využít každou příležitost vystavovat (i když třeba není zrovna co)? Jak se prosadit na umělecké scéně a udržet si dosaženou pozici? Jak prezentovat sebe sama prostřednictvím svého díla? Dvojice video skutečně na festival zaslala, ale nebýt kurátorova pozvání, film by nejspíš nikdy nevznikl.
Dušan Zahoranský a Krassimir Terziev se ve svých instalací setkávali v konfrontaci zhoubného vlivu masmédií, jejich všudypřítomnosti, schopnosti formovat názory a hodnotové žebříčky. Terziev je představitelem mladší generace bulharských umělců, jejíž tvorbu již nezatěžuje odkaz socialistického režimu. Pracuje na poli multimédií a net.artu, využívá také popestetiku hollywoodských filmů, módních magazínů. V sérii c-printů On the BG Track (2001) zachycuje záběry a dialogy ze západních filmů, které nějakým způsobem odkazují k jeho zemi, a zkoumá, jaký obraz o Bulharsku vytvářejí média pro západní konzumenty. Tento obraz je tak zkreslený a povrchní, že je až zábavný.
Zbigniew Libera ve své instalaci z roku 1996 nazvané You Can Shave the Baby tematizuje tradiční výchovné aspekty hry s panenkou. Kvůli zmíněnému nedostatku financí byla na výstavě tato instalace pouze fotograficky dokumentována. Z pestrých kartonových krabic s průhledným celofánovým víkem se na diváka dívá pět mimořádně zarostlých panenek. Instrukce na pravé straně balení tvoří dva diagramy: Jeden zakazuje odstranění ochlupení panenky pomocí holícího strojku, druhý doporučuje použít nůžky. Základní rozpor mezi nápisem na krabici (Můžete panenku oholit) a instrukcemi na její boční straně popírá možnost výchovného účinku hračky. Svou instalací Libera reagoval mimo jiné na tendence galerií, sílící po roce 1980, podrobně návštěvníky informovat o vystaveném umění: konfrontuje technicky dokonalé zvukové průvodce a tabulky s podrobnými popiskami přímo u jednotlivých prací, jejichž záměrem je přivést návštěvníky k “pochopení a ocenění” vystavených prací.
Marko Blažo ve své instalaci Polička, kterou v galerii Priestor představil již na výstavě Naplněná bříška v roce 1999, velmi citlivě a intimně reagoval na prostorové rozvržení galerie. Na vrchní část zdi u vstupu do galerie umístil v řadě za sebou knihy. Jemně, ale výstižně využil prostor, který snadno mineme, přestože tvoří neoddělitelnou součást galerie.
Při vstupu do druhé galerijní místnosti, kde byly umístěny instalace umělkyň, se divák nedobrovolně ocitl v pozici voyera. Videoprojekce holandské umělkyně Marii Pask, jejichž hlavní představitelkou je sama autorka, jsou záměrně stylizovány do určitým způsobem vymezeného prostředí. Prostorové omezení vede k pocitu nahlížení do intimního autorčina světa, je vhodnou kulisou napětí přítomného v každém snímku a stimuluje divákovu pozornost. Projekci charakterizuje jisté sadistické potěšení — odmítnutí silně svůdného objektu, což je zde demonstrováno například snímkem, v němž autorka konzumuje několik koláčů současně, sousta však nepolyká, ale plive zpět na talíř.
Ženské tělo (své vlastní) jako prostředek ztvárnění uměleckého záměru využila Veronika Bromová. Nahá se stylizovala do pozice stojanu. V kleče na zádech nesla skleněnou desku, a vytvořila tak stolek doplněný básní s erotickým podtextem, kterou napsal její někdejší partner.
Hajnal Németh svým projevem hraničícím s absurdním humorem modifikuje problematiku pohlaví. Využitím poměrně čitelného vizuálního jazyka reflektovala ve dvou vystavených videoprojekcích Striptease or Not (2001) a Babak (2001) prostor ženského a mužského světa.
Ve videoprojekci Anety Mony Chisi nazvané What the Fuck Are You Staring At? (2000) umělkyně komunikuje s divákem prostřednictvím výrazně gestikulující mladé ženy, která jej slovně napadá. Nečekaně prudký verbální atak vede ke znejistění, až zahanbení. Každý, kdo se dívá na umělecké dílo, si z něho odnáší něco, čím ho osloví. Čím osloví umělecké dílo, které vám vyčítá, že se na něj vůbec díváte?
Fotografická instalace Gabiky Binderové nazvaná 100% žena, představená již v rámci projektu 2JA pro Městskou galerii v Rimavské Sobotě, kriticky komunikuje s hodnotami ženského světa a tendencemi ženského umění. Různé části ženského těla Binderová označila ručně tkanými visačkami na způsob textilních výrobků s informacemi o složení materiálu (100% žena) a zemi původu (Made in Womania).
Výstava Upside Down byla ukázkou současného profilu galerie Priestor for Contemporary Arts a naznačila i její budoucí směřování. Pro nadcházející výstavní sezónu 2002/2003 galerie připravuje systematickou spolupráci s partnerskými galeriemi v zahraničí. Otázka její budoucnosti však zůstává nadále otevřená.
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Magda Tóthová Magda Tóthová
Práce Magdy Tóthové zpracovávají moderní utopie, sociální projekty a jejich ztroskotání s pomocí výpůjček z pohádek, bájí a science fiction. Probírají osobní i společenské otázky nebo témata soukromého a politického rázu. Personifikace je dominantním stylovým prostředkem všudypřítomné společenské kritiky a hlavní metodou užívání normotvorných prvků. Například v práci „The Decision” („Rozhodnutí“)…
Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce
Amerického básnika pozvali do Bílého domu, aby jim přečetl svou kontroverzní vykradačskou poezii. Vyfintěn a připraven dělat si věci po svém dospívá ke „skandálnímu“ zjištění, že již nikomu nic nevadí a že místo narážení hlavou do obecných zdí, je lepší stavět vlastní zdi či alespoň zíďky.
Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona
V oblasti kultury již není nic, co by nebylo použito, vyždímáno, obráceno naruby a v prach. Klasickou kulturu dnes dělá „nižší vrstva“. Ve výtvarném umění jsou někdy umělci pro odlišení nazýváni výtvarníky. Ostatní umělci musí hledat v jiných vodách a bažinách, aby předvedli něco nového, jiného, ne-li dokonce ohromujícího. Musí být přízemní, všední, političtí, manažerští, krutí, hnusní nebo mimo…
Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu
Proč političtí intelektuálové, proč máte sklon k proletariátu? V soucitu k čemu? Chápu, že by vás proletář nenáviděl, vy nenávist neznáte, protože jste buržoa, privilegovaný, uhlazený druh, ale taky proto, že si netroufáte tvrdit, že jedinou podstatnou věcí, co jde říci, je, že si člověk může užít polykání sraček kapitálu, jeho materiálu, jeho kovových mříží, jeho polystyrenu, jeho knih, jeho…
ArtLeaks
27.07.2014 19:39
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
1993, 35.5 x 43 cm (2 Pages), Pen & Ink Comic
Více informací...
672 EUR
2010, 32.5 x 43 cm, Pen & Ink Drawing
Více informací...
672 EUR
Kniha kreslených příběhů francouzské umělkyně Mad Meg s liberální, bezpečnostní a ekonomistickou tématikou určenou všem nebohým...
Více informací...
11 EUR
1997, 43 x 16.7 cm, Pen & Ink Drawing
Více informací...
559,20 EUR

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

 

Otevřeno od středy do soboty mezi 12:00 a 18:00

 

Kancelář: +44 (0) 20 8692 5157

 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

 

Shop
shop@divus.org.uk, +44 (0) 20 8692 5157

DIVUS PERLA
Areál bývalé papírny, Nádražní 101
252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika
ivan@divus.cz, +420 602 269 888

Otevřeno od středy do neděle od 11:00 do 18:00.
Od 15.12
do 15.1. pouze na telefonickou objednávku.

 

DIVUS BERLIN
v ZWITSCHERMASCHINE
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno od středy do soboty od 14:00 do 19:00

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS