Časopis Umělec 2002/1 >> Remíza na zápasy Přehled všech čísel
Remíza na zápasy
Časopis Umělec
Ročník 2002, 1
6,50 EUR
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Remíza na zápasy

Časopis Umělec 2002/1

01.01.2002

David Kulhánek | bienále | en cs

Přihlédneme-li k předešlým třem “vydáním”, přináší 4. Bienále mladého umění Zvon 2002 některé změny a představuje nový způsob naplnění projektu, který iniciovali v roce 1994 kurátoři Karel Srp a Olga Malá. Dá se předpokládat, že se zakladatelé (jak se sami titulují) chystali kurátorsky organizovat i Zvon 2002, a je určitě na škodu věci, že s myšlenkou předat žezlo někomu jinému přišli jen několik měsíců před samotným termínem. Kurátor Michal Koleček tím měl znevýhodněnou pozici, která ho nepochybně přinutila ke kompromisům, byť na výstavě nejsou příliš patrné.
Zvon 2002 představuje současnou scénu mladého českého umění v poloze “normálu”. Tím, že výstava nemá jednotící téma, postrádá i celkové image (motiv batolete s kuchyňským zvonem je přívětivý, ale vyprázdněný). První dvě bienále se soustředila na menší okruh domácích autorů — klíčem k výběru obyčejně bývaly samostatné projekty, často velkorysé instalace, takže celek výstavy měl působit jako přehlídka silných konceptů a osobností. Michal Koleček zvolil pro Zvon 2002 jiný přístup a spíše než “silné autorské pozice”, reprezentované náročnými pro jekty soustředil “autorský potenciál”. Místo výkladní skříně “hotových” realizací se kurátor rozhodl sestavit soubor fragmentů, nebo spíše segmentů (umělecké dílo a jeho kontext), který podává informaci o šíři současné produkce. Tato rozvolněnost a také proměnlivost expozice skutečně odráží posun od “optimisticky” naladěných vizí poloviny 90. let k vystřízlivění do situace v podstatě krizové.
Bienále mladého umění je důležitý projekt pro celou českou scénu současného umění, ale je to především výstava “divácká”, která je určena pro široké publikum, tedy pro onu malou část veřejnosti, která bere aktivně v potaz existenci galerií a současného umění vůbec. V domě U Kamenného zvonu se divák ocitá na typické zámecké prohlídce — prochází jednotlivými komnatami, tempo konzumace informací zůstává spíše poklidné a jednotlivá zastavení nabízejí dostatek impulsů ke vstřebávání. Pro člověka zevnitř “komunity” může “galerijnost” instalace naopak vypadat nezáživně a také zařazení některých děl do výstavy polemické. Zvonu 2002 se účastní celkem 25 autorů (včetně jedné skupiny) a k nim je třeba připočíst ještě další umělce, kteří jsou představeni na doprovodném Fóru nezávislých galerií, svébytném apendixu, který se Michalu Kolečkovi podařilo prosadit jako novum.
Více účastníků, rozmanitost způsobů vyjádření, více věcí k vidění — to vše svádí k očekávání výstavy s výrazným rytmem. S výjimkou zdařilého společného umístění prací Jana Kadlece, Milana Mikuláštíka a Tomáše Svobody však spolu vystavené věci příliš nekomunikují a nevytvářejí uzlové body na mapě výstavy. Někdy je ponecháno málo prostoru na to, aby se konkrétní projekt mohl prezentovat v celé své šíři (ochuzeny zůstaly např. instalace Pavla Ryšky a projekt Lenky Klodové). Textové komentáře by asi komunikaci mezi divákem a vystavenými díly usnadnily a hlavně nasměrovaly do relevantních mezí. Divák by pak nemusel být odkázán jen na svou elementární obeznámenost se současnou produkcí a na svůj přirozený cit. Ostatně při jakých lepších příležitostech mu může být poskytnuta “služba” tohoto druhu? Předpokládá to ale více času, než který byl kurátorovi poskytnut.
Ojedinělou zůstává adresnost a političnost kritického přístupu Jana J. Kotíka. Zejména čtvrtý objekt ze série Money Talks, bankomat “vydesignovaný” pro platební karty mladých revolucionářů, je živým a zcela veřejným tématem mimo prvoplánový efekt. Závěrečné tři místnosti expozice U Zvonu představují velmi různorodé přístupy a právě zde se potvrzuje kurátorské rozhodnutí “rozostřit” celek výstavy jako relevantní a právoplatně zvolené. Kamera Skura dokázala téměř nemožné — opakovaný “vtip” je v jejím podání nejen stále vtipem, ale navíc i graduje. (Kolik už bylo parafrází na reklamy Bennetonu; KS navíc opakuje i vlastní nápad s potravinově upravenými autoportréty). Objekty Jany Kalinové jsou hravé (počítačka peněz fungující jako “projekce” primitivní animace) a dokonce “nášlapné” (kuchyňská linka uzpůsobená jako minigolfové hřiště), ale mají i svůj jasný sociální rozměr. Komplikované, divné a také do morku upřímné a sebeobnažující vidění Michala Pěchoučka (zejména film Obvyklá rukojmí) je na závěr “prohlídky” příznačné i přízračné zároveň.
Fórum nezávislých galerií, které představuje galerie ve většině případů skutečně nestátní a neziskové, poukazuje na paralelní druh “periferie” — mediálně a “úředně” zanedbávaný potenciál alternativních prostorů, kde se prezentuje současné umění. Přehlídka v domě U Zlatého prstenu je první akcí svého druhu a snad ne hned poslední. Tradice pořádání alternativních “veletrhů” umění by se mohla ustálit.
Jaké tedy je mladé české umění? Odehrává se v mantinelech nefungujícího galerijního provozu a trhu s uměleckými díly. Je otevřené; a také rozvolněné, nekoncentrované. Je uzavřené; postrádá pravidelný “poměr” s tím, co se děje za hranicemi; nenachází adresáty v domácím prostředí. Rozhodně umí být aktuální. Je lokální v pozitivním slova smyslu, při zachování napětí mezi centrem a periferií. Škoda, že má docela málo šancí ukázat se silnějším.
Zvon 2002 je přehlednou informací o mladém českém umění, nasměrovanou více k publiku než k aktérům umělecké scény. Ostatně umění je “hra”, kterou nehrají jenom umělci/herci, kurátoři/scénáristé a galeristé/producenti. Je to “hra” pro všechny. Podobnými souvislostmi se zabývá instalace Krištofa Kintery a Jednotky/Unit v rámci prezentace Universalu (dříve NoD) v domě U Zlatého prstenu — model fotbalového hřiště a nadměrně velký amplión, z něhož se ozývá hučení stadiónu a také podivně vtíravý hlas, jenž monotónně klade otázky týkající se umění a jeho provozu. “Máte rádi fotbal?” Mně osobně Zvon 2002 svou atmosférou evokuje výsledek 1:1 na zápasy (2:0; 0:2). Není důležité, kdo a s kým hraje. Góly padají anonymně a ze standardních situací. Je to prvoligový zápas, kvalitní remíza. Sestup nehrozí.
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu
Proč političtí intelektuálové, proč máte sklon k proletariátu? V soucitu k čemu? Chápu, že by vás proletář nenáviděl, vy nenávist neznáte, protože jste buržoa, privilegovaný, uhlazený druh, ale taky proto, že si netroufáte tvrdit, že jedinou podstatnou věcí, co jde říci, je, že si člověk může užít polykání sraček kapitálu, jeho materiálu, jeho kovových mříží, jeho polystyrenu, jeho knih, jeho…
Kulturní tunel II Kulturní tunel II
V minulém čísle jsme se začali zabývat tím, kam se poděly miliony korun z jednoho z nejbohatších kulturních fondů - Českého fondu výtvarných umění během jeho přeměny v Nadaci ČFU, která proběhla ze zákona na konci roku 1994, a jak to, že současní členové správní rady nadace nad tím jen kroutí hlavami, zatímco výtvarnou obec to ani trochu nezajímá.
Afričtí upíři ve věku globalizace Afričtí upíři ve věku globalizace
"V Kamerunu se hojně šíří fámy o zombie-dělnících, kteří se lopotí na neviditelných plantážích podivné noční ekonomiky. Podobné příběhy, plné posedlé pracovní síly, pocházejí z Jihoafrické republiky a Tanzanie. V některých z nich se nemrtví na částečný úvazek po celonoční lopotě namísto spánku budí ráno vyčerpaní."
Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem
„Musíš člověku třikrát potřást rukou a přitom mu upřeně hledět do očí. To je způsob, jak si s jistotou zapamatovat jméno. Takhle jsem si postupně pamatoval jménem pět tisíc lidí, kteří kdy přišli do Horse Hospital radil mi naposledy Jim Hollands, autor experimentálních filmů, hudebník a kurátor. Dětství prožil v těžké sociální situaci a často žil na ulici. Živil se také jako dětský prostitut a…
ArtLeaks
27.07.2014 19:39
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
malba na plátně, 1997, 51 x 41 cm
Více informací...
1 860 EUR
21 x 29,7 x 1 cm / 49 pages offset + couv sérigraphie 6 pass. couleur / 1000ex
Více informací...
15 EUR
2003, 21.5 x 28 cm, Pen & Ink Drawing
Více informací...
223,20 EUR

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

 

Otevřeno od středy do soboty mezi 12:00 a 18:00

 

Kancelář: +44 (0) 20 8692 5157

 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

 

Shop
shop@divus.org.uk, +44 (0) 20 8692 5157

DIVUS PERLA
Areál bývalé papírny, Nádražní 101
252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika
ivan@divus.cz, +420 602 269 888

Otevřeno od středy do neděle od 11:00 do 18:00.
Od 15.12
do 15.1. pouze na telefonickou objednávku.

 

DIVUS BERLIN
v ZWITSCHERMASCHINE
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno od středy do soboty od 14:00 do 19:00

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS