Časopis Umělec 2001/2 >> Mezi nebem a zemí Přehled všech čísel
Mezi nebem a zemí
Časopis Umělec
Ročník 2001, 2
6,50 EUR
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Mezi nebem a zemí

Časopis Umělec 2001/2

01.02.2001

Karel Císař | výstava | en cs

V zatím posledním cyklu čtyřiceti fotografických obrazů krajin Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Česká krajina, lze nalézt čtyři záběry, které beze zbytku naplňují představu Jeffa Walla. Podle něj “musíme při pořizování obrazů krajin docílit jistého odstupu — natolik dostatečného, aby nás oddělil od bezprostřední přítomnosti dalších lidí (postav), ale zase ne takového, abychom ztratili schopnost rozlišit je jako faktory společenského prostoru. Právě tehdy krajina krystalizuje jako žánr. Prakticky to znamená, že musíme počítat s jistými veličinami a vzdálenostmi, abychom se dostali do pozice, z níž můžeme obraz tohoto druhu formulovat, a to zvláště v případě fotografie, její sférické optiky a přesné ohniskové vzdálenosti.”1
Tyto čtyři takřka identicky komponované záběry Lukáše Jasanského a Martina Poláka uprostřed jinak liduprázdné krajiny zachycují i různě velké skupiny osob, a to právě z oné vzdálenosti, v níž se stírají jejich role. Jestliže totiž na prvém z nich ještě vcelku jasně identifikujeme učitelku při cvičení s dětmi, u těch dalších, z nichž na jedné jsou dva lidé dokonce zachyceni na samé hraně obzoru, jen stěží s konečnou platností rozhodneme, zda se zde — vedle jiných zemědělských prací — skutečně jedná o sběr námelu respektive brambor, jak se po bližším zkoumání může zdát.
Ostatní záběry, s výjimkou dalších dvou, na nichž jsou jednotlivé postavy při pálení trávy respektive při nácviku parkování, snímány z větší blízkosti, zachycují sociální realitu především pomocí obrazů architektury, mezi nimiž vynikají obrazy vesnických obytných budov, jen zřídkakdy doplněné o siluety příměstské zástavby. Tyto budovy se často nacházejí ve stavu rekonstrukce. Starší domy mají neproporčně zvětšená okna, v některých případech jsou naopak zazděná. Rozestavěné jsou rovněž některé z typizovaných rodinných domků devadesátých let, které se v odlišných konstelacích objevují hned na několika záběrech. Skupiny budov jsou přitom obvykle ponořeny za horizont předního plánu, který celému cyklu dominuje, a zdůrazňuje tak naprostou nedostupnost krajiny na obzoru. To je umožněno nejen horizontální kompozicí fotografií a jejich přísným členěním do dvou, dimenzionálně zcela shodných plánů nebe a země, ale i konkrétní volbou záběrů, která strategicky vylučuje jakoukoli spojitost mezi místem pozorovatele a krajinou na obzoru. Nejenže od místa pozorovatele k obzoru nevede žádná cesta, ale nevedou k němu ani — zpravidla horizontální, jen v několika případech pozvolně diagonální — brázdy v polích. Do cesty našemu pohledu směrem k obzoru se na celé řadě fotografií Jasanského a Poláka navíc staví opuštěné ploty, zdi, pěšiny či železniční trati. Na třech záběrech je pak daný účinek ještě umocněn tím, že je jejich přední plán tvořen vodní hladinou, v jednom případě, kdy na vzdáleném obzoru rozpoznáváme pravoslavný chrám a těžní věž, podle všeho dokonce mořskou.
Kromě této oddělující role však přední plán může sloužit rovněž k bližší identifikaci vzniku jednotlivých snímků, které, přestože byly pořízeny v průběhu několika let, působí zcela jednotným dojmem. Přední plán je totiž, až na několik málo výjimek, mezi nimiž je třeba upozornit na dva záběry sportovišť, z nichž jedno vzniklo dokonce v prostoru bývalého letiště, tvořen obhospodařovanými zemědělskými plochami, z jejichž stavu lze usuzovat na roční dobu. Zcela indiferentní naopak na všech fotografiích zůstává podmračená obloha, zpravidla protnutá dalším horizontálním kompozičním prvkem, jímž je vedení vysokého napětí, které je na dvou fotografiích zachyceno zcela nezávisle, bez jakéhokoli ukotvení k zemi, a vytváří tak vedle vrstevnic pole či moře další autonomní horizontální linii.
Právě spojení neutrálních světelných podmínek s důsledně symetrickou kompozicí, která svůj vrchol nalézá v jednom ze dvou ojedinělých vertikálních záběrů, v jehož středu se tyčí vysoká jedle, ostatně zakládá význam celého cyklu. Na rozdíl od tzv. umělecké fotografie, která pomocí specifické kompozice a dramatického rozvržení světla a stínu hierarchizuje zobrazený motiv, totiž fotografické obrazy Lukáše Jasanského a Martina Poláka zachycují skutečnost v její neredukovatelné mnohosti: listnáče vedle jehličňanů, sídliště vedle horské boudy či kostel vedle čerpací stanice. Zachycují ji tak, jak ji obvykle nevnímáme, neboť své smysly podřizujeme praktickému jednání. Vedle osnovy krajiny tak ovšem fotografie Jasanského a Poláka zobrazují rovněž osnovy naší zkušenosti a beze zbytku tak splňují nejen zmiňovanou Wallovu představu o fotografii krajiny, ale i jeho představu o konceptuální fotografii vůbec: “Možná, že fundamentální šok, který fotografie způsobila, spočíval v tom, že nabídla zobrazení, které bylo možné prožívat intenzivnějším způsobem než skutečný viditelný svět. Fotografie tak ukazuje svůj předmět tím, že ukazuje povahu zkušenosti; v tom smyslu nabízí ‘zkušenost zkušenosti’, což je zároveň samotný význam takovéhoto zobrazení.”2

Poznámky:
1. Jeff Wall, About Making Landscapes, in: Jeff Wall, Phaidon, London 1996, str. 144. Tento text cituje i Thierry de Duve, The Mainstream and the Crooked Path, tamt., str. 42 a odvolává se na něj rovněž studie o Wallových krajinách od Normana Brysona, Too Near, Too Far, Parkett n. 49/1997, str. 85-89.
2. Jeff Wall, Marks of Indiference: Aspects of Photography in, or as, Conceptual Art, in: Reconsidering the Object of Art: 1965-1975, Anne Goldstein and Anne Rorimer (eds.), Los Angeles, Cambridge (Mass.) amd London 1995, repr. in: Veronicas Revenge - Contemporary Perpectives on Photography, Elizabeth Janus (ed.), Scalo, Zurich, Berlin and London 1998, str. 89-90.
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce
Amerického básnika pozvali do Bílého domu, aby jim přečetl svou kontroverzní vykradačskou poezii. Vyfintěn a připraven dělat si věci po svém dospívá ke „skandálnímu“ zjištění, že již nikomu nic nevadí a že místo narážení hlavou do obecných zdí, je lepší stavět vlastní zdi či alespoň zíďky.
No Future For Censorship No Future For Censorship
Author dreaming of a future without censorship we have never got rid of. It seems, that people don‘t care while it grows stronger again.
V rauši mediálního Déjà-vu / Poznámky k obrazové strategii Olivera Pietsche V rauši mediálního Déjà-vu / Poznámky k obrazové strategii Olivera Pietsche
Goff & Rosenthal, Berlin, 18.11. – 30.12.2006 Co je droga a co není, je ve společnosti stále znovu probíráno, stejně jako vztah k nim. Se kterou drogou umí společnost zacházet a se kterou ne, a jak o nich lze vyprávět ve filmu – zda jako o osobním či kolektivním zážitku – či jen jako o zločinu, to ukazuje berlínský videoumělec Oliver Pietsch ve svém pětačtyřicetiminutovém filmu z roku 2005 The…
Afričtí upíři ve věku globalizace Afričtí upíři ve věku globalizace
"V Kamerunu se hojně šíří fámy o zombie-dělnících, kteří se lopotí na neviditelných plantážích podivné noční ekonomiky. Podobné příběhy, plné posedlé pracovní síly, pocházejí z Jihoafrické republiky a Tanzanie. V některých z nich se nemrtví na částečný úvazek po celonoční lopotě namísto spánku budí ráno vyčerpaní."
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
První samostatný katalog mladého umělce, absolventa pražské Akademie výtvarných umění a člena prestižní galerie MXM, shrnuje...
Více informací...
8 EUR
21 x 30 x 1 cm / offset quadri et bichro / 68 pages / 666 ex
Více informací...
15 EUR
offset print / 15 x 22 x 0,5 cm / 32 pages
Více informací...
8 EUR
The Gun, sketch - inkwash, 2011, 33 x 25 cm
Více informací...
460 EUR

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDON

 

SKLAD
Arch 8, Resolution Way, Deptford

London SE8 4NT, Spojené Království
Otevřeno na objednávku.

 

KANCELÁŘ
7 West Street, Hastings
East Sussex, TN34 3AN
, Spojené Království
Open on appointment
 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

DIVUS
NOVA PERLA
Kyjov 37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

divus@divus.cz
420 222 264 830, +420 602 269 888

Otevřeno denně od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

DIVUS BERLIN
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno na objednávku.

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS